• Rodzice i Dzieci Blog
  • kathleen.weles@gmail.com
Kobiety mają głos

Kobiety mają głos

“Wynik wyborów zależy od kobiet” takie hasła od kilku dni słyszymy na każdym kroku. Dlaczego Polki nie chcą głosować w wyborach parlamentarnych ? Nie można uogólniać i stwierdzać, że “Polki nie chcą głosować w wyborach”, ponieważ poziom uczestnictwa w wyborach różni się w zależności od wielu czynników, takich jak kultura, edukacja, świadomość polityczna, sytuacja społeczno-ekonomiczna, czy mobilizacja wyborcza. To, czy ktoś bierze udział w wyborach, zależy od indywidualnych przekonań, wartości, dostępu do informacji i innych czynników.

Dane pokazują, że w ostatnich wyborach parlamentarnych wziął udział podobny odsetek mężczyzn i kobiet. Burzy to przekonanie, że kobiety nie interesują się polityką. Patrząc na zaangażowanie znanych kobiet w promowanie jutrzejszego głosowania, jestem przekonana, że w tym roku frekwencja wśród kobiet będzie wyższa niż wśród mężczyzn.

Jak widać, nie płeć a frekwencja ma istotny wpływ na wynik wyborów. W Polsce jest ona nadal na niskim poziomie, porównując ją z państwami europejskimi. Dlatego do głosowania powinno zachęcać się zarówno mężczyzn jak i kobiety.

W Polsce kobiety stanowią znaczną część elektoratu i są coraz bardziej aktywne w polityce. Partie polityczne starają się promować kobiety jako kandydatki w wyborach parlamentarnych, a organizacje społeczne i ruchy społeczne angażują się w promowanie równości płci w polityce.

Dlaczego nie chcemy głosować w wyborach ? Ponieważ nie mamy odpowiedniego kandydata. Jak zwykle stoimy pomiędzy głosowaniem na mniejsze zło. Zastanawiam się dlaczego nie powstała jeszcze partia z kobietami i dla kobiet. Narzekamy, że mężczyźni decydują o naszym zdrowiu i życiu a same wolimy chować się za ich plecami. Jest oczywiście pewna ilość kobiet, które udzielają się w obecnych wyborach ale niestety działają w ramach aktualnie rządzących partii politycznych. Może w przyszłości jakaś kobieta zostanie prezydentem ale musi to być osoba silna, wykształcona i z dużym doświadczeniem politycznym.

W Polsce kobieta może zostać prezydentem. Polska nie ogranicza pełnienia urzędu prezydenta ze względu na płeć. W polskim systemie politycznym prezydent jest wybierany w ogólnokrajowych wyborach powszechnych, w których obywatele, niezależnie od płci, mogą kandydować i głosować na wybranego kandydata. Jednak w historii Polski nie było jeszcze kobiety pełniącej funkcję prezydenta. Biorąc pod uwagę dążenie do równości płci w polityce, niektóre organizacje i społeczności zachęcają do większego zaangażowania kobiet w życie polityczne i do promowania ich kandydatur na różne stanowiska, w tym na urząd prezydenta. Kto wie, może kiedyś nasze córki albo wnuczki będą rządzić tym krajem.

Tags :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.